Logo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Comissions Tècniques de Cooperació del Consell de Cooperació Bibliotecària

Segons establix l'article 5 del capítol II del Reglament del Consell de Cooperació Bibliotecària, el Consell de Cooperació Bibliotecària funciona en Ple i a més en Comissió Permanent, en comissions tècniques de cooperació. En són cinc i corresponen a diferents tipus de biblioteques:

 • Comissió Tècnica de Cooperació de la Biblioteca Nacional d'Espanya i de les Biblioteques Nacionals i Regionals de les Comunitats Autònomes
 • Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Públiques
 • Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Escolars
 • Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Universitàries
 • Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades

Funcions:

 • Coordinar iniciatives i proposar línies de treball entre les diferents administracions i institucions relacionades amb la tipologia de biblioteques a què es referix cada comissió, que es voran impulsades i recolzades per al seu desenrotllament en el marc del Consell de Cooperació Bibliotecària.
 • Acordar la creació dels grups de treball que estime convenient per a qüestions referents a la tipologia de biblioteques de la qual s'ocupe cada Comissió.
 • Efectuar el seguiment dels grups de treball pertanyents a cada Comissió.
 • Elevar, després d'arribar a un acord, a la Comissió Permanent els resultats dels treballs i acords adoptats pels grups de treball corresponents.
 • Proposar a la Comissió Permanent la creació de grups de treball mixtos per a elaborar o desenrotllar línies de treball d'interés conjunt per als diferents tipus
  de biblioteques.
 • Proposar a la Comissió Permanent l'elevació, per a la seua presa en consideració pel Ple del Consell, de tot tipus de propostes relacionades amb la tipologia de biblioteca a la qual es referix cada Comissió.
 • Fer un seguiment dels convenis i plans que duen a terme els ministeris corresponents i les comunitats autònomes en aspectes relacionats amb les biblioteques públiques

Documents relacionats


Icono de conformidad con el Nivel Doble-A del W3C-WAI. Se abre en ventana nueva Titulares RSS disponibles

© Ministeri d'Educació, Cultura i Esport