Logo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Presentació del Consell de Cooperació Bibliotecària

Constitució

Els dies 11, 12 i 13 de març de 2008, amb motiu de la celebració a Jaca de les XII Jornades de Cooperació Bibliotecària entre el Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes, organitzades en col·laboració amb l'Ajuntament de Jaca, el Govern d'Aragó i el mateix Ministeri, es van constituir i van iniciar la seua activitat els òrgans del Consell de Cooperació Bibliotecària.

Normativa

El Reial decret 1573/2007, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament del Consell de Cooperació Bibliotecari (BOE d'1 de gener de 2008); este reglament és el desenvolupament de la Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques, i ha sigut consensuat per totes les administracions públiques titulars o amb competències sobre biblioteques.

Objectius

El reglament conferix al Consell de Cooperació Bibliotecària, entre d'altres, les funcions següents:

 • Promoure la integració dels sistemes bibliotecaris de titularitat pública en el Sistema Espanyol de Biblioteques.
 • Elaborar plans específics per a afavorir i promoure el desenvolupament i la millora de les condicions de les biblioteques i els seus servicis.
 • Promoure i fomentar l'intercanvi i la formació professional en l'àmbit bibliotecari.
 • Informar preceptivament de les disposicions legals i reglamentàries que afecten les biblioteques espanyoles en conjunt.
 • Proposar la posada en marxa de projectes.
 • La preparació, l'estudi i el desenvolupament de tot tipus d'actuacions relacionades amb les biblioteques que li encomanen les conferències sectorials de Cultura i d'Educació i la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles.

Òrgans

Conforme al reglament, els òrgans del Consell de Cooperació Bibliotecària són quatre:

 • El Ple
 • La Comissió Permanent
 • Les comissions tècniques de cooperació (CTC):
  • La CTC de biblioteques nacionals i regionals
  • La CTC de biblioteques públiques
  • La CTC de biblioteques escolars, que serà l'òrgan que es crea a este efecte en el marc de la Conferència Sectorial d'Educació
  • La CTC de biblioteques universitàries, REBIUN
  • La CTC de biblioteques especialitzades
 • Grups de treball

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A del W3C-WAI. Se abre en ventana nueva Titulares RSS disponibles

© Ministeri d'Educació, Cultura i Esport